MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

Feb/11

5

Reforma szkolnictwa wyższego – ślady dyskusji

W dniu wczorajszym, tj. 4.02.2011 Sejm uchwalił nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów, likwidację centralnej listy kierunków, ograniczenie możliwości zatrudnienia nauczycieli akademickich na więcej niż jednym etacie, zmianę procedury habilitacyjnej, przyznawanie najbardziej zasłużonym jednostkom naukowym statusu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących oraz dodatkowych środków finansowych. Reformę przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poparła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Parlament Studentów RP. W środowiskach studenckich pojawiły się jednak także krytyczne głosy wobec uchwalonych wczoraj przepisów. Grupa studentów z uczelni niepublicznych wystosowała list do premiera Donalda Tuska, w którym domagają się dofinansowania studiów stacjonarnych, natomiast studenci z Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego od grudnia ubiegłego roku prowadzą kampanię “Alarm dla edukacji – komercjalizacja szkolnictwa wyższego”, w której zwracają uwagę na negatywne skutki reformy.

Wczorajsza decyzja Sejmu nie spotkała się z głośną reakcją głównych mediów. Również w miesiącach poprzedzających głosowanie temat szkolnictwa wyższego i zbliżających się zmian w jego systemie nie cieszył się, poza nielicznymi wyjątkami, szczególnym zainteresowaniem prasy, radia czy telewizji.

Poniżej zamieszczamy ślady krytyki i dyskusji, jaka w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy odbywała się  na łamach prasy, blogów, portali i witryn internetowych. Nie wszystkie wymienione teksty dotyczą bezpośrednio uchwalonej wczoraj reformy, wszystkie jednak poruszają kwestie problemów,  jakie już dziś dotykają lub jakie, w wyniku wczorajszej decyzji Sejmu, już wkrótce dotykać mogą polskie szkolnictwo wyższe.

Tomasz Kitliński, Krystian Szadkowski, Strategia na strategię

Jarosław Chabaj, Niebezpieczeństwa komercjalizacji

Maciej Gdula, Dlaczego nie współczuję uprzywilejowanym?

Maciej Gdula, Moja reforma szkolnictwa wyższego w trzech punktach

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Notatki o komercjalizacji edukacji

Piotr Kowzan, Nowa Ekonomia Studiowania

Karol Modzelewski, Nauka nie jest od zarabiania. A humanistyka – już na pewno

Minister Barbara Kudrycka odpowiada prof. Karolowi Modzelewskiemu

Anna Baczko-Dombi, Jan Dzierzgowski, Wojciech Fenrich, Małgorzata Głowania, Agata Komendant-Brodowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Izabela Wagner,
10 grzechów głównych raportu Ernst&Young o stanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

Piotr Ciżkowicz, Stefan Jackowski, Magdalena Krawczyk-Radwan, Jerzy Thieme, Polemika: w odpowiedzi profesjonalistom

Anna Baczko-Dombi, Jan Dzierzgowski, Wojciech Fenrich, Małgorzata Głowania, Agata Komendant-Brodowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Izabela Wagner,
Produkt nie wart swojej ceny. Odpowiedź na polemikę

Przemysław Sadura, Cicha komercjalizacja

Piotr Kowzan, Magdalena Prusinowska, Uczenie się (w) ruchu: Studenci przeciw komercjalizacji edukacji

Jarosław Klebaniuk, Wrocław: Dyskusja o komercjalizacji edukacji

Praca zbiorowa pod red. Michała Syski, Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia

Witold Kieńć, Studia nie są dla elit

Izabela Wagner, Szare komórki nie wystarczą

Tags:

2 comments

Zostaw odpowiedź

Poprzedni:

Następny:

/