MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

Archive for September 2012

Myśląc  o misji dzisiejszej  szkoły i szerzej – oświaty,   zastanawiam się nad jej relacjami z tym, co dzieje się  na zewnątrz, w społecznych uwarunkowaniach jej funkcjonowania. Ten problem pojawia się także, a może zwłaszcza, gdy myślimy o roli opiekuńczej szkoły, czym ostatnimi czasy się zajmuję. Czy owa opiekuńczość ma oznaczać wyłącznie zapewnienie dzieciom dobrostanu wówczas gdy znajdują się w murach szkolnych  – w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych? Być swoistym bastionem  fizycznego,  socjalnego i nieraz także  emocjonalnego bezpieczeństwa dla dzieci, które znajdą tu możliwość  rozwoju, stabilność, troskę i oparcie, których nie zawsze doświadczają w swoim środowisku?    Realizacja już nawet  tak zarysowanej wizji,  gdyby zestawić ją  z realiami wielu polskich szkół, brzmi dość utopijnie.

Ale czy nie należałoby postawić cel jakim jest edukacyjna opiekuńczość jeszcze o krok  dalej ,  tj. przyjąć,  że szkoła powinna nie tylko chronić przed niekorzystnymi społecznymi warunkami życia dziecka ale także
uczestniczyć (wespół z innymi instytucjami) w kształtowaniu owych warunków
?

(more…)

No tags

Władze Wrocławia od lat prezentują swoje poczynania jako pasmo sukcesów na drodze  ku modernizacji. Inwestuje się sporo, także w promocję, ale odbywa się to niestety kosztem celów, których realizacja jest znacznie mniej spektakularna, ale społecznie nie mniej potrzebna. Przykładem są działania na rzecz grup w trudniejszej sytuacji. Niekiedy zaniedbania na tym polu wychodzą na wierzch. Tak się stało ostatnio, gdy ujawniono, iż miasto nie przeznacza na edukację dzieci autystycznych środków otrzymanych na ten cel z budżetu. Chodzi o kwotę  6,5 mln zł rocznie, co daje 45 tys.w przeliczeniu na jedno dziecko.

(more…)

No tags

Sep/12

16

Komisja Europejska o regionalnych nierównościach edukacyjnych w UE

 

To, w której części Europy żyjesz może istotnie wpływać na Twoje wykształcenie i perspektywy życiowe – wskazuje Komisja Europejska w swoim najnowszym i jednocześnie pierwszym tego rodzaju raporcie: Mind the Gap – education inequality across EU regions (w wolnym tłumaczeniu: Uwaga na odstęp – nierówności edukacyjne w regionach Unii Europejskiej). Ujawniając znaczące różnice w poziomach nierówności edukacyjnych między państwami członkowskimi, a także silne zróżnicowanie terytorialne na szczeblu regionalnym (między regionami wewnątrz poszczególnych państw), raport wzywa rządy państw Unii do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz zmniejszenia tych nierówności. (more…)

· ·

/