MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

Sep/12

16

Komisja Europejska o regionalnych nierównościach edukacyjnych w UE

 

To, w której części Europy żyjesz może istotnie wpływać na Twoje wykształcenie i perspektywy życiowe – wskazuje Komisja Europejska w swoim najnowszym i jednocześnie pierwszym tego rodzaju raporcie: Mind the Gap – education inequality across EU regions (w wolnym tłumaczeniu: Uwaga na odstęp – nierówności edukacyjne w regionach Unii Europejskiej). Ujawniając znaczące różnice w poziomach nierówności edukacyjnych między państwami członkowskimi, a także silne zróżnicowanie terytorialne na szczeblu regionalnym (między regionami wewnątrz poszczególnych państw), raport wzywa rządy państw Unii do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz zmniejszenia tych nierówności.

Przeprowadzone analizy dostarczają obrazu Europy podzielonej na Północ i Południe. Najwyższe odsetki słabo wykształconych (posiadających wykształcenie co najwyżej odpowiadające gimnazjalnemu – lower secondary education) mieszkańców odnotowano w regionach na południu Europy, głównie znajdujących się na obszarze Portugalii i Hiszpanii. Z kolei regiony z najniższymi odsetkami słabo wykształconych osób znajdują się głównie w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Szwecji.

Raport dostarcza również informacji na temat wewnętrznego zróżnicowania terytorialnego dla poszczególnych państw członkowskich.

W Polsce pod względem udziału dzieci i młodzieży w edukacji najlepsze wyniki osiąga województwo mazowieckie (26% całej populacji w regionie), najsłabsze Opolszczyzna (21.1%). Mazowsze wraz z Warszawą wypada najlepiej także pod względem udziału w edukacji na poziomie wyższym (100% osób w wieku 20-24) i edukacji dorosłych – life-long learning (4.2% całej populacji w regionie). Najniższy odsetek studentów ma województwo lubuskie (35.6%), natomiast pod względem uczestnictwa w life-long learning najgorzej wypada województwo świętokrzyskie (2.4%).

Autorzy raportu przekonują, że edukacyjne nierówności terytorialne przyczyniają się do pogłębiania wieloaspektowych dystansów między regionami (wzmacniają zróżnicowanie pod względem dochodów, zamożności i statusu społecznego mieszkańców),  nie dających się zredukować za pomocą czysto ekonomicznych narzędzi.

Raport dostarcza szeregu danych, a także ich wizualizacji w postaci map nierówności, które dla działającej na szczeblach centralnych, regionalnych i lokalnych administracji państw członkowskich powinny być narzędziem w planowaniu działań i budowaniu strategii na rzecz wzmocnienia spójności i zmniejszania nierówności edukacyjnych.

Raport – do pobrania w całości – dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

 

 

Tags: , ,

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Poprzedni:

Następny:

/