MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

CAT | Nie-codzienna prasówka edukacyjna

W dniu wczorajszym, tj. 4.02.2011 Sejm uchwalił nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów, likwidację centralnej listy kierunków, ograniczenie możliwości zatrudnienia nauczycieli akademickich na więcej niż jednym etacie, zmianę procedury habilitacyjnej, przyznawanie najbardziej zasłużonym jednostkom naukowym statusu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących oraz dodatkowych środków finansowych. Reformę przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poparła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Parlament Studentów RP. W środowiskach studenckich pojawiły się jednak także krytyczne głosy wobec uchwalonych wczoraj przepisów. Grupa studentów z uczelni niepublicznych wystosowała list do premiera Donalda Tuska, w którym domagają się dofinansowania studiów stacjonarnych, natomiast studenci z Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego od grudnia ubiegłego roku prowadzą kampanię “Alarm dla edukacji – komercjalizacja szkolnictwa wyższego”, w której zwracają uwagę na negatywne skutki reformy.

Wczorajsza decyzja Sejmu nie spotkała się z głośną reakcją głównych mediów. Również w miesiącach poprzedzających głosowanie temat szkolnictwa wyższego i zbliżających się zmian w jego systemie nie cieszył się, poza nielicznymi wyjątkami, szczególnym zainteresowaniem prasy, radia czy telewizji.

Poniżej zamieszczamy ślady krytyki i dyskusji, jaka w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy odbywała się  na łamach prasy, blogów, portali i witryn internetowych. Nie wszystkie wymienione teksty dotyczą bezpośrednio uchwalonej wczoraj reformy, wszystkie jednak poruszają kwestie problemów,  jakie już dziś dotykają lub jakie, w wyniku wczorajszej decyzji Sejmu, już wkrótce dotykać mogą polskie szkolnictwo wyższe.

(more…)

Znane są już wyniki międzynarodowego badania PISA (Programme for International Student Assessment), mierzącego umiejętności 15-latków w zakresie czytania, matematyki oraz nauk przyrodniczych. Pełne wyniki dostępne są na stronie OECD: PISA 2009 Results , wyniki badania w Polsce na stronie IFiS PAN. Warto także zapoznać się z krytycznymi uwagami na temat raportu PISA 2009, jakie w opublikowanym na swojej stronie komentarzu przedstawia Education International: Missing link: OECD’s PISA report ignores teacher voice.

· · ·

Na 11 sierpnia 2010 zaplanowane zostało przekazanie do Sejmu projektu ustawy upowszechniającej edukację przedszkolną w Polsce. Projekt został przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, a podpisało się pod nim ponad 150 tysięcy obywateli.  Do głównych założeń projektu należy objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową oraz zapewnienie miejsca w przedszkolu  dzieciom od drugiego roku życia.  Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, wystosował specjalny list do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym wyraża nadzieję na uzyskanie prezydenckiego poparcia dla projektu ustawy.

· ·

Dziennik Gazeta Prawna: Rząd zagoni nauczycieli do pracy w wakacje

Rzeczpospolita: Minister Hall pisze do nauczycieli

Dziennik Gazeta Prawna: Co pięć lat egzamin dla nauczycieli

No tags

30 marca opisywaliśmy na Mimoszkolnie  historię dwóch licealistek z Łodzi, którym szkoła zagroziła wydaleniem za opublikowanie na blogu zdjęć, na których uczennice trzymały się w objęciach (przeczytaj artykuł Zdjęcia albo szkoła – zniewalający wybór łódzkich licealistek). W obronie dziewczyn stanęła wówczas polonistka, Marta Konarzewska.  Od kilku dni na stronie Gazety Wyborczej przeczytać można jej historię. Nauczycielka opowiada w niej o wykluczeniu, jakie spotkało ją ze strony innych nauczycieli  po udzieleniu wsparcia uczennicom, a także o polskiej homofobii, opresji instytucji edukacyjnych, nietolerancji i o tym, co to znaczy być lesbijką w polskiej szkole.  Zachęcamy do lektury: Jestem nauczycielką i jestem lesbijką (źródło: Gazeta Wyborcza)

· ·

Jun/10

15

Etyka musi być!

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że brak nauczania etyki w szkole narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W 2002 roku Urszula i Czesław Grzelakowie z Wielkopolski złożyli skargę do Trybunału w Strasburgu, ponieważ ich syn Mateusz nie miał możliwości uczęszczania na lekcje etyki.  Na świadectwie Mateusza, w miejscu na ocenę z religii/etyki widnieje znak “-“, który stanowi wyraźny komunikat, że Mateusz nie jest rzymskim katolikiem – innej, niż rzymskokatolicka religii w polskiej szkole się nie naucza.

Trybunał w Strasburgu, stosunkiem głosów sześć do jednego, uznał, że doszło do naruszenia  gwarancji wolności myśli, sumienia i wyznania, jaką daje Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, do których dotarł portal gazeta.pl wynika, że etyka jest nauczana jedynie w w 2,4 proc. szkół wszystkich szczebli i rodzajów, natomiast religia – w 72 proc.

· · ·

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziała wczoraj (7.06.2010) zreformowanie systemu kredytów studenckich. Jako najważniejsze z planowanych zmian Ministerstwo wskazuje  wprowadzenie stuprocentowego poręczenia kredytu ze strony państwa dla osób o dochodach poniżej 600 zł oraz zmianę procedur wypłacalności kredytów (dotychczas  wypłaty były realizowane w oparciu o wpis na kolejny rok studiów, w przyszłości mają być dokonywane na podstawie legitymacji studenckiej lub doktoranckiej).

· ·

Older posts >>

/