MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | etyka

Jun/10

28

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Problemy z etyką

Orzeczenie Trybunału w Strasburgu w sprawie etyki w polskich szkołach głosi, że brak możliwości uczęszczania na lekcje z tego przedmiotu zamiast na lekcje religii jest dyskryminacją i narusza gwarancje  wolności myśli, sumienia i wyznania, jakie daje Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Niewątpliwie podkreślane przez Trybunał ujawnianie światopoglądu ucznia, który nie uczęszcza ani na religię (bo nie jest katolikiem), ani na etykę (bo w jego szkole nie jest ona nauczana) poprzez stawianie w miejscu oceny  z tych przedmiotów „kreski” jest przykładem łamania obowiązujących norm prawnych. Chcąc jednak kwestię rozważyć  nie tylko z punktu widzenia (nie)zgodności  z prawem, warto postawić pytanie, czy w ogóle sytuacja, w której jako alternatywę prezentuje się możliwość uczęszczania na lekcje religii (rzymskokatolickiej) z jednej  i etyki z drugiej, nawet, gdy istnieje realny wybór pomiędzy tymi przedmiotami, sama w sobie nie jest problematyczna? Warto zastanowić się, co „mówi nam” sytuacja, w której jako przedmioty alternatywne przedstawia się religię i etykę. (more…)

· · ·

Jun/10

15

Etyka musi być!

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że brak nauczania etyki w szkole narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W 2002 roku Urszula i Czesław Grzelakowie z Wielkopolski złożyli skargę do Trybunału w Strasburgu, ponieważ ich syn Mateusz nie miał możliwości uczęszczania na lekcje etyki.  Na świadectwie Mateusza, w miejscu na ocenę z religii/etyki widnieje znak “-“, który stanowi wyraźny komunikat, że Mateusz nie jest rzymskim katolikiem – innej, niż rzymskokatolicka religii w polskiej szkole się nie naucza.

Trybunał w Strasburgu, stosunkiem głosów sześć do jednego, uznał, że doszło do naruszenia  gwarancji wolności myśli, sumienia i wyznania, jaką daje Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, do których dotarł portal gazeta.pl wynika, że etyka jest nauczana jedynie w w 2,4 proc. szkół wszystkich szczebli i rodzajów, natomiast religia – w 72 proc.

· · ·

/