MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | grupa robocza

Feb/10

23

Analiza i ocena startegii

Doktoranci z Wydziału Nauk Społecznych UWr zapraszają wszystkich zainteresowanych do współpracy przy analizie i ocenie propozycji zmian w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, zawartych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, przygotowanych przez KRASP oraz firmę Ernst and Young , a także w projekcie nowelizacji ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizujemy grupę roboczą, której prace będą miały na celu sformułowanie opinii młodego środowiska akademickiego na temat planowanych w szkolnictwie wyższym w Polsce zmian.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: startegie.szkolnictwo@gmail.com. Wszystkie osoby, które wyrażą chęć zaangażowania się w prace grupy roboczej zostaną wpisane na listę mailingową i będą na bieżąco informowane o terminach spotkań i działaniach podejmowanych przez grupę. Ponieważ kolejne spotkanie planowane jest już na początku marca, prosimy o pilny kontakt osoby, które chciałyby wziąć w nim udział.

Doktoranci WNS

· ·

/