MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | kampania społeczna

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej realizuje kampanię społeczną na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków.

Kampania społeczna w mediach elektronicznych ma na celu mobilizację poparcia dla idei opracowania i realizacji PCRS – ogólnopolskiego programu edukacji cyfrowej dorosłych. Inicjatywę zapoczątkowała w czerwcu 2010r. grupa ogólnopolskich organizacji pozarządowych oraz koalicji programowych, które podpisały memoriał Polska Cyfrowa Równych Szans.

Bez kompetencji cyfrowych we współczesnym świecie łatwo się pogubić, zejść na margines, łatwo stracić swoje prywatne i społeczne miejsce. Wykluczenie cyfrowe 13 mln dorosłych Polaków kosztuje także sporo polską gospodarkę i ogranicza skuteczność usług publicznych, jakie państwo świadczy obywatelom za pomocą administracji i służby zdrowia. Media alarmują: aż 13 milionów dorosłych Polaków to osoby bez podstawowych umiejętności korzystania z Internetu i obsługi komputera, czy telefonu komórkowego.

– Wiedza i umiejętności, jakie jeszcze kilkanaście lat temu umożliwiały realizację osobistych i społecznych potrzeb i ambicji – dziś okazują się daleko niewystarczające. Życie niesie nowe wyzwania technologiczne i organizacyjne. Podstawą sukcesu życiowego i zawodowego Polaków jest dziś rozumienie cyfrowego świata i właściwe mu kompetencje – powiedział Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, pomysłodawca akcji.

W akcję zaangażowali się wybitni przedstawiciele polskiego życia naukowego, społecznego oraz publicznego. Do tej pory ukazały się klipy z udziałem prof. Danuty Hübner – Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, b. komisarz ds. polityki regionalnej dr. Włodzimierza Cimoszewicza – senatora, b. premiera RP, prof. Michała Kleibera – prezesa Polskiej Akademii Nauk, pierwszego ministra ds. informatyzacji, Jerzego Koźmińskiego, prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, b. ambasadora RP w USA. Wszystkie te osoby sygnowały apel do władz publicznych i podjęły się roli „Ambasadorów Polski Cyfrowej Równych Szans.

Organizatorzy kampanii apelują do osób prywatnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców, twórców kultury, naukowców i wszystkich podzielających pogląd o potrzebie podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych o udzielenie poparcia inicjatywie Polska Cyfrowa Równych Szans na jej stronach w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.pl/polskacyfrowa, gdzie znajdują się informacje na temat kampanii, jak również klipy z udziałem Ambasadorów Polski Cyfrowej Równych Szans. Możliwe jest także udzielenia poparcia droga mailową na adres pcrs@mwi.pl.

Kontakt
Arkadiusz Złotnicki
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
kom. 502.357.666
a.zlotnicki@mwi.pl


· ·

/