MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | konferencja

Koło Naukowe Filozofii Prawa, działające na Uniwersytecie Wrocławskim, zaprasza na konferencję pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.:

“Kształcić, nauczać, reprodukować. Modele edukacji prawniczej”.

Konferencja odbędzie się w dn. 7-8 kwietnia, w Sali Rady Wydziału (bud. A, s. 119). Początek godz. 9:00.

Program konferencji

· ·

Jun/10

1

Uniwersytet i Emancypacja

Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies, działająca przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową:

“UNIWERSYTET I EMANCYPACJA. WIEDZA JAKO DZIAŁANIE POLITYCZNE – DZIAŁANIE POLITYCZNE JAKO WIEDZA”

Konferencja odbędzie się w dniach 10 – 11 czerwca 2010 r. we Wrocławiu.

Plakat z programem konferencji: Uniwersytet i Emancypacja

· · · ·

/