MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | kredyt studencki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziała wczoraj (7.06.2010) zreformowanie systemu kredytów studenckich. Jako najważniejsze z planowanych zmian Ministerstwo wskazuje  wprowadzenie stuprocentowego poręczenia kredytu ze strony państwa dla osób o dochodach poniżej 600 zł oraz zmianę procedur wypłacalności kredytów (dotychczas  wypłaty były realizowane w oparciu o wpis na kolejny rok studiów, w przyszłości mają być dokonywane na podstawie legitymacji studenckiej lub doktoranckiej).

· ·

/