MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | Krytyka Polityczna

“Wszystkich, dla których ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz zapewnienie kobietom równych praw na rynku pracy, prosimy o poparcie inicjatywy ZNP Przedszkole dla każdego dziecka” – piszą Magdalena Kaszulanis i Przemysław Sadura w Liście otwartym w sprawie polskich przedszkoli.

źródło: Krytyka Polityczna

· · · · ·

Dr Przemysław Sadura jest autorem rozdziału poświęconego edukacji w książce “Jaka Polska 2030?”, będącej zbiorem krytycznych uwag i alternatywnych propozycji wobec raportu “Polska 2030”, przygotowanego przez zespół współpracujących z rządem ekspertów pod kierownictwem Michała Boniego.  W skład tego zespołu weszli między innymi dr Mikołaj Herbst i Jakub Wojnarowski, który postanowili odpowiedzieć na zarzuty Sadury. Ich odpowiedź, a także reakcja na nią dr Sadury, pojawiła się na łamach “Głosu Nauczycielskiego” oraz w witrynie Krytyki Politycznej.

przeczytaj tekst Mikołaja Herbsta i Jakuba Wojnarowskiego

przeczytaj tekst Przemysława Sadury

· · ·

Kilka linków do ciekawych i krytycznych tekstów na temat strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, opublikowanych na portalu “Krytyki Politycznej”:

Tomasz Kitliński, Krystian Szadkowski, “Strategia na startegię”:

http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Kitlinski-Szadkowski-Strategia-na-strategie/menu-id-197.html

Jarosław Chabaj, “Niebezpieczeństwa komercjalizacji”:

http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Chabaj-Niebezpieczenstwa-komercjalizacji/menu-id-197.html

Maciej Gdula, “Dlaczego nie współczuję uprzywilejowanym?”:

http://www.krytykapolityczna.pl/Maciej-Gdula/Dlaczego-nie-wspolczuje-uprzywilejowanym/menu-id-193.html

Miłej lektury

· ·

/