MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | wychowanie przedszkolne

Na 11 sierpnia 2010 zaplanowane zostało przekazanie do Sejmu projektu ustawy upowszechniającej edukację przedszkolną w Polsce. Projekt został przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, a podpisało się pod nim ponad 150 tysięcy obywateli.  Do głównych założeń projektu należy objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową oraz zapewnienie miejsca w przedszkolu  dzieciom od drugiego roku życia.  Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, wystosował specjalny list do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym wyraża nadzieję na uzyskanie prezydenckiego poparcia dla projektu ustawy.

· ·

16 czerwca odbyło się seminarium Edukacja  przyszłości – uczeń, nauczyciel, szkoła w 2030 roku, w którym udział wzięli przedstawiciele rządu, stołecznego samorządu, sektora organizacji pozarządowych oraz świata nauki. Seminarium zorganizowane zostało przez Instytut Obywatelski (think tank Platformy Obywatelskiej) we współpracy z Collegium Civitas.

Dyskusja na temat przyszłości edukacji toczyła się w dwóch panelach: Co przed nami?, w którym głos zabrali kolejno: Marcin Polak (Edunews.pl), Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska), Andrzej Jaszczuk (Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego) i Witold Kołodziejczyk (Collegium Futurum) oraz Wizje przyszłości, w którym swoje stanowisko prezentowali: Mirosław Sielatycki (Wiceminister Edukacji Narodowej), Joanna Gospodarczyk (zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy), profesor Krystyna Szafraniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), profesor Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański) i Jakub Wojnarowski (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej). Spotkanie poprowadzili: Edwin Bendyk (tygodnik Polityka) i Jarosław Makowski (Instytut Obywatelski). (more…)

· · · · · · · · · · ·

“Wszystkich, dla których ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz zapewnienie kobietom równych praw na rynku pracy, prosimy o poparcie inicjatywy ZNP Przedszkole dla każdego dziecka” – piszą Magdalena Kaszulanis i Przemysław Sadura w Liście otwartym w sprawie polskich przedszkoli.

źródło: Krytyka Polityczna

· · · · ·

Nowa kategoria na MIMOSZKOLNIE.  Znajdziesz tu odnośniki do newsów, artykułów, komentarzy dotyczących edukacji i szkolnictwa znalezionych w prasie polskiej i zagranicznej.  Owocnej lektury!

· ·

Inicjatorem projektu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jest to projekt obywatelski i każdy może zbierać podpisy pod inicjatywą.

Jeśli popierasz projekt, wydrukuj listy i zbieraj podpisy w pracy, w szkole i wśród znajomych!

Podpisy zbieramy do końca czerwca, a listy z podpisami można przekazywać do najbliższej siedziby ZNP lub przesłać do Zarządu Głównego ZNP – Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8.

Listy do zbierania podpisów do pobrania na stronie: http://www.znp.edu.pl/text.php

Jeśli przeprowadziłaś/przeprowadziłeś lub chcesz przeprowadzić zorganizowaną akcję zbierania podpisów w swoim mieście, szkole, uczelni lub miejscu pracy – napisz do nas  – kontakt@mimoszkolnie.pl .

· ·

/