MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | religia

Sep/10

9

Rafał Bakalarczyk: Nie wystarczy komputer

Kilka dni temu Sojusz Lewicy Demokratycznej wyszedł z inicjatywą, by wyprowadzić lekcje religii ze szkół, a zaoszczędzone w ten sposób budżetowe pieniądze (według wyliczeń zaprezentowanych przez Grzegorza Napieralskiego ok. pół miliarda złotych rocznie pochłaniają wynagrodzenia dla katechetów) przeznaczyć na unowocześnienie szkół,  na przykład na dodatkowe lekcje angielskiego i zakup komputerów.

Zapewne inicjatywa ta została przez większość obserwatorów dostrzeżona jako kolejne podejście do problemu obecności katechezy w szkołach. Warto jednak pochylić się nad dodatkowym sensem tego przekazu. Moim zdaniem zawiera on w sobie pewne obietnice, ale i kryje zagrożenia. (more…)

· · · · ·

Aug/10

17

O prawo do świeckiej edukacji

Stowarzyszenie Młodzi Socjaliści zaprasza do udziału w kampanii informacyjnej
“WOLNA SZKOŁA – RELIGIA DO KOŚCIOŁA”.
Kampania rozpocznie się w środę 1 września i polegać będzie na rozdawaniu uczniom i uczennicom zakładek do książek – ulotek,  zawierających informacje na temat ich praw związanych ze świecką edukacją.
Celem kampanii jest uświadomienie młodym ludziom ich praw oraz zachęcenie do podejmowania samodzielnych, świadomych decyzji w kwestiach związanych z ich światopoglądem.

Aby wziąć udział w kampanii należy skontaktować się z jej koordynatorem, Jakubem Klimczakiem (j.klimczak@mlodzisocjalisci.pl) i zamówić odpowiednią ilość zakładek.
Więcej informacji na stronie: www.mlodzisocjalisci.pl

· · ·

Jun/10

28

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Problemy z etyką

Orzeczenie Trybunału w Strasburgu w sprawie etyki w polskich szkołach głosi, że brak możliwości uczęszczania na lekcje z tego przedmiotu zamiast na lekcje religii jest dyskryminacją i narusza gwarancje  wolności myśli, sumienia i wyznania, jakie daje Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Niewątpliwie podkreślane przez Trybunał ujawnianie światopoglądu ucznia, który nie uczęszcza ani na religię (bo nie jest katolikiem), ani na etykę (bo w jego szkole nie jest ona nauczana) poprzez stawianie w miejscu oceny  z tych przedmiotów „kreski” jest przykładem łamania obowiązujących norm prawnych. Chcąc jednak kwestię rozważyć  nie tylko z punktu widzenia (nie)zgodności  z prawem, warto postawić pytanie, czy w ogóle sytuacja, w której jako alternatywę prezentuje się możliwość uczęszczania na lekcje religii (rzymskokatolickiej) z jednej  i etyki z drugiej, nawet, gdy istnieje realny wybór pomiędzy tymi przedmiotami, sama w sobie nie jest problematyczna? Warto zastanowić się, co „mówi nam” sytuacja, w której jako przedmioty alternatywne przedstawia się religię i etykę. (more…)

· · ·

Jun/10

15

Etyka musi być!

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że brak nauczania etyki w szkole narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W 2002 roku Urszula i Czesław Grzelakowie z Wielkopolski złożyli skargę do Trybunału w Strasburgu, ponieważ ich syn Mateusz nie miał możliwości uczęszczania na lekcje etyki.  Na świadectwie Mateusza, w miejscu na ocenę z religii/etyki widnieje znak “-“, który stanowi wyraźny komunikat, że Mateusz nie jest rzymskim katolikiem – innej, niż rzymskokatolicka religii w polskiej szkole się nie naucza.

Trybunał w Strasburgu, stosunkiem głosów sześć do jednego, uznał, że doszło do naruszenia  gwarancji wolności myśli, sumienia i wyznania, jaką daje Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, do których dotarł portal gazeta.pl wynika, że etyka jest nauczana jedynie w w 2,4 proc. szkół wszystkich szczebli i rodzajów, natomiast religia – w 72 proc.

· · ·

/