MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | Trybunał Praw Człowieka

Jun/10

15

Etyka musi być!

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że brak nauczania etyki w szkole narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W 2002 roku Urszula i Czesław Grzelakowie z Wielkopolski złożyli skargę do Trybunału w Strasburgu, ponieważ ich syn Mateusz nie miał możliwości uczęszczania na lekcje etyki.  Na świadectwie Mateusza, w miejscu na ocenę z religii/etyki widnieje znak “-“, który stanowi wyraźny komunikat, że Mateusz nie jest rzymskim katolikiem – innej, niż rzymskokatolicka religii w polskiej szkole się nie naucza.

Trybunał w Strasburgu, stosunkiem głosów sześć do jednego, uznał, że doszło do naruszenia  gwarancji wolności myśli, sumienia i wyznania, jaką daje Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, do których dotarł portal gazeta.pl wynika, że etyka jest nauczana jedynie w w 2,4 proc. szkół wszystkich szczebli i rodzajów, natomiast religia – w 72 proc.

· · ·

/