MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | ustawa

W związku z przyjęciem przez Sejm reformy szkolnictwa wyższego, w wyniku której studenci rozpoczynający studia jesienią 2011 r. nie będą mieli prawa do bezpłatnego kształcenia się na więcej niż jednym kierunku studiów (prawo do bezpłatnego studiowania na drugim kierunku przysługiwało będzie jedynie 10% żaków), Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie planuje ogólnopolską akcję protestacyjną. Studenci organizują się za pośrednictwem portalu Facebook, na którym powstała już strona akcji “NIE dla PŁATNYCH studiów i REFORMY KUDRYCKIEJ! Akcja PROTESTACYJNA!”. Od wczoraj udział w zaplanowanych na 17-tego lutego protestach zadeklarowało ponad tysiąc osób. Pomysłodawca akcji, Maciej Łapski z DZS na bieżąco aktualizuje listę koordynatorów protestu z poszczególnych miast. W tej chwili wiadomo, że akcja odbędzie się w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim, a także we Wrocławiu, Olsztynie i Łodzi.  Osoby, które chciałyby włączyć się w protest mogą kontaktować się z lokalnymi koordynatorami akcji: Maciejem Łapskim w Warszawie (tel. 505 580 045, lapski.maciej@gmail.com), Krzysztofem Mroczko we Wrocławiu (tel. 788 628 399, krzysiekmroczko@gmail.com), Mateuszem Żukowskim w Olsztynie (tel. 669 353 613,  mszzukowski@gmail.com) i Mateuszem Mirysem w Łodzi (tel. 512 140 410, m.mirys@gmail.com) lub pisać na adres: kontakt@demokratyczne.pl

· · · · ·

Sep/10

15

Reforma szkolnictwa wyższego – kolejne kroki

Na 11 sierpnia 2010 zaplanowane zostało przekazanie do Sejmu projektu ustawy upowszechniającej edukację przedszkolną w Polsce. Projekt został przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, a podpisało się pod nim ponad 150 tysięcy obywateli.  Do głównych założeń projektu należy objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową oraz zapewnienie miejsca w przedszkolu  dzieciom od drugiego roku życia.  Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, wystosował specjalny list do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym wyraża nadzieję na uzyskanie prezydenckiego poparcia dla projektu ustawy.

· ·

“Wszystkich, dla których ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz zapewnienie kobietom równych praw na rynku pracy, prosimy o poparcie inicjatywy ZNP Przedszkole dla każdego dziecka” – piszą Magdalena Kaszulanis i Przemysław Sadura w Liście otwartym w sprawie polskich przedszkoli.

źródło: Krytyka Polityczna

· · · · ·

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka przedstawiła wczoraj projekt nowelizacji ustawy, który w maju ma trafić do sejmu. Jego najistotniejsze punkty dotyczą wprowadzenia odpłatności za studia na drugim kierunku (zwolnionych z nich ma być 10% najlepszych studentów), ograniczenia możliwości obejmowania kolejnych etatów przez pracowników naukowych, zwiększenia nadzoru ministerialnego nad uczelniami (możliwość powołania przez ministra osoby p.o. rektora w przypadku kłopotów finansowych uczelni oraz konieczność zgody ministra na zwiększenie limitu miejsc na studiach stacjonarnych),  wyróżnienia spośród uczelni  krajowych naukowych ośrodków wiodących i dodatkowego ich finansowania z budżetu państwa. Minister Kudrycka zapowiada wprowadzenie zmian od października 2011.

Główne założenia projektu nowelizacji

Czytaj o zmianach na uczelniach: Rzeczpospolita

· · · · · ·

Nowa kategoria na MIMOSZKOLNIE.  Znajdziesz tu odnośniki do newsów, artykułów, komentarzy dotyczących edukacji i szkolnictwa znalezionych w prasie polskiej i zagranicznej.  Owocnej lektury!

· ·

Inicjatorem projektu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jest to projekt obywatelski i każdy może zbierać podpisy pod inicjatywą.

Jeśli popierasz projekt, wydrukuj listy i zbieraj podpisy w pracy, w szkole i wśród znajomych!

Podpisy zbieramy do końca czerwca, a listy z podpisami można przekazywać do najbliższej siedziby ZNP lub przesłać do Zarządu Głównego ZNP – Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8.

Listy do zbierania podpisów do pobrania na stronie: http://www.znp.edu.pl/text.php

Jeśli przeprowadziłaś/przeprowadziłeś lub chcesz przeprowadzić zorganizowaną akcję zbierania podpisów w swoim mieście, szkole, uczelni lub miejscu pracy – napisz do nas  – kontakt@mimoszkolnie.pl .

· ·

/