MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | ZNP

Na 11 sierpnia 2010 zaplanowane zostało przekazanie do Sejmu projektu ustawy upowszechniającej edukację przedszkolną w Polsce. Projekt został przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, a podpisało się pod nim ponad 150 tysięcy obywateli.  Do głównych założeń projektu należy objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową oraz zapewnienie miejsca w przedszkolu  dzieciom od drugiego roku życia.  Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, wystosował specjalny list do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym wyraża nadzieję na uzyskanie prezydenckiego poparcia dla projektu ustawy.

· ·

Światowa Kampania na rzecz Edukacji (Global Campaign for Education) to międzynarodowa sieć  organizacji promujących ideę prawa do edukacji: dostępnej, bezpłatnej, publicznej i dobrej jakości . Każdego roku w ramach GCE organizowany jest Światowy Tydzień Działań, podczas którego tysiące organizacji i związków zawodowych prowadzi kampanie w ponad 100 krajach, mające na celu wskazanie władzom, jak ważna jest dobra i dostępna edukacja, a także upewnienie się, czy władze te działają na rzecz jej wspierania.

Tegoroczny Tydzień Działań przebiega pod hasłem “1 Cel: Edukacja dla każdego” (“1 Goal: Eduation for All”), a jego głównym tematem jest finansowanie edukacji.

Więcej informacji oraz materiały dostępne na stronach: www.campaignforeducation.org/ (w języku angielskim), www.znp.edu.pl (w języku polskim)

· · · ·

“Wszystkich, dla których ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz zapewnienie kobietom równych praw na rynku pracy, prosimy o poparcie inicjatywy ZNP Przedszkole dla każdego dziecka” – piszą Magdalena Kaszulanis i Przemysław Sadura w Liście otwartym w sprawie polskich przedszkoli.

źródło: Krytyka Polityczna

· · · · ·

Nowa kategoria na MIMOSZKOLNIE.  Znajdziesz tu odnośniki do newsów, artykułów, komentarzy dotyczących edukacji i szkolnictwa znalezionych w prasie polskiej i zagranicznej.  Owocnej lektury!

· ·

Inicjatorem projektu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jest to projekt obywatelski i każdy może zbierać podpisy pod inicjatywą.

Jeśli popierasz projekt, wydrukuj listy i zbieraj podpisy w pracy, w szkole i wśród znajomych!

Podpisy zbieramy do końca czerwca, a listy z podpisami można przekazywać do najbliższej siedziby ZNP lub przesłać do Zarządu Głównego ZNP – Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8.

Listy do zbierania podpisów do pobrania na stronie: http://www.znp.edu.pl/text.php

Jeśli przeprowadziłaś/przeprowadziłeś lub chcesz przeprowadzić zorganizowaną akcję zbierania podpisów w swoim mieście, szkole, uczelni lub miejscu pracy – napisz do nas  – kontakt@mimoszkolnie.pl .

· ·

/