Data:

Udostępnij:

Dlaczego sposoby organizacji czasu w przedszkolu oddziałują na realizację potrzeb dzieci?

Polecane artykuły

Organizacja planu dnia w przedszkolu to bardzo ważny czynnik, który w dużej mierze wywiera wpływ realizację potrzeb przedszkolaków. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym jest dosyć skomplikowanym, nie łatwym do spełnienia, ale jednak koniecznym – wręcz obowiązkowym zadaniem czy wymogiem każdej placówki o charakterze wychowawczym.

Potrzeby traktowane są jako siły napędowe w przystosowaniu się człowieka do środowiska. Nie zaspakajanie ich prowadzi do dezorganizacji w zachowaniu i może powodować zaburzenia w rozwoju dziecka. Dziecko w wieku przedszkolnym działa pod wpływem swoich nieodzownych potrzeb, które są skierowane w stronę rodziców i otoczenia, w którym dziecko przebywa.

Czas przebywania dziecka w przedszkolu to okres kształtowania się u niego nowych nawyków, poznawania nowych zachowań i eksplorowanie niespotykanej dotąd rzeczywistości. jest to jednak również czas dynamicznego rozwoju osobowości, dlatego tak istotnym czynnikiem funkcjonowania placówki przedszkolnej jest sposób organizacji dnia w przedszkolu. Organizacja planu dnia daje dziecku możliwość zrozumienia pojęcia czasu i organizacji, a ponadto dostarcza poczucia bezpieczeństwa i spokoju.

Redakcja poleca