Data:

Udostępnij:

Na co zwrócić uwagę przy wyborze przedszkola dla dziecka z autyzmem?

Polecane artykuły

Przedszkole wywiera duży wpływ na rozwój dziecka – uczy nowych umiejętności, stwarza okazje do poznawania nowych czynności oraz komunikacji z innymi dziećmi.Dlatego wybór odpowiedniej placówki to nie lada wyzwanie.Szczególnie dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, którzypodejmując decyzję dotyczącą przedszkola, powinni wziąć pod uwagę trzy znaczące elementy – indywidualne podejście do podopiecznych, umiejętność nauki skutecznych metod komunikacji oraz stosowaną w placówce metodę nauczania.

Dziecko w nowym miejscu powinno czuć się bezpiecznie orazmieć warunki do prawidłowegorozwoju. Poniższe wskazówki podpowiedzą, na jakie elementy wartozwrócić szczególną uwagę przy wyborze właściwego przedszkola:

Indywidualne podejście do podopiecznego

Nauczyciel powinien dobrze poznać nowego podopiecznego – jego mocnei słabe strony, a także preferencje. Każde dziecko z autyzmem jest inne, dlatego ważną kwestią jest, aby miało indywidualnie dobrane i rozwijane umiejętności kluczowe, które gwarantują osiąganie rozwoju w kolejnych etapach edukacyjnych.

Znajomość metod nauki skutecznej komunikacji

Autyzm to zburzenie charakteryzujące się problemami w komunikacji, a nie zaburzeniami mowy. Nauczyciel, który będzie pracować z dziećmi z autyzmem powinien umieć dobrać skuteczne programy komunikacji i w razie potrzeby wesprzeć rodziców w podjęciu decyzji o wprowadzeniu systemu wspierającego rozwój mowy.

Efektywne nauczanie podopiecznych

Sposobynauki dzieci z autyzmem w przedszkolu powinny przede wszystkim bazować na indywidualnym procesie uczenia. Przedszkole powinno korzystać z metod, których skuteczność jest udowodniona w badaniach naukowych. Istnieje szereg terapii, które skupiają się na rozwijaniu funkcjonalnych umiejętności komunikowania się. Na przykład  PECS, która za pomocą sześciu faz treningowych, czyli konkretnych rozwiązań i strategii, rozwija zdolność komunikacji za pomocą obrazków.

– PECS jest skutecznym i funkcjonalnym systemem komunikacji dla wszystkich tych osób, które nie mówią lub u których rozwój mowy jest zaburzony. Metoda wspiera rozwój umiejętności kluczowych, niezbędnych do tego, aby osoby z autyzmem zyskały szeroko rozumianą samodzielność w różnych środowiskach i dziedzinach życia.– mówi Magdalena Kaźmierczak, Dyrektor Kliniczny w Pyramid Educational Consultants of Poland.

Metoda PECS może być stosowana wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba komunikacji – nie tylko w przedszkolu, ale również w domu, gdzie może być również kontynuowana przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.

Redakcja poleca