Data:

Udostępnij:

„Świat oczami młodych” – konkurs plastyczny Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej

Polecane artykuły

„Świat oczami młodych” to konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego, który nie tylko edukuje dzieci i młodzież w wybranych sprawach, lecz także stwarza im możliwość wypowiedzi i dyskusji.

Konkurs, organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Młodzi artyści mogą zgłosić się do konkursu za pośrednictwem swojej szkoły lub lokalnego ośrodka kultury.

Zajęcia edukacyjne oraz nabór prac placówki mogą przeprowadzić przez Internet

Do 30 kwietnia 2020 roku trwają zapisy do czwartej edycji konkursu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest WOLONTARIAT. Trzy najlepsze prace konkursowe trafią na znaczki pocztowe.

Pragniemy pokazać dzieciom i młodzieży jak ważny jest wolontariat i zainspirować do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Ochotnicza, bezinteresowna praca może być źródłem dużej osobistej satysfakcji i radości, świetną przygodą oraz okazją do sprawdzenia własnych możliwości. Zostanie wolontariuszem to też doskonała droga przygotowania do życia w lokalnych społecznościach. Praca w ramach wolontariatu szkolnego, pracowniczego czy wolontariatu w organizacji społecznej daje szansę rozwoju własnych umiejętności i możliwość ich wykorzystania, buduje poczucie odpowiedzialności oraz uczula na problemy innych wykształcając empatię. Jednym słowem – zaangażowanie uczniów w wolontariat jest wspaniałą lekcją wychowawczą w praktyce – mówi Radosław Żuk, prezes Fundacji BOŚ.

Edukacja dzieci i młodzieży

„Świat oczami młodych” to nie tylko konkurs plastyczny, to również edukacja. Dzięki zajęciom dzieci i młodzież będą mogły lepiej zrozumieć czym jest wolontariat, jakie idee ze sobą niesie, jakie korzyści wynikają z niego dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Znaczki z przesłaniem

Znaczki pocztowe to nie tylko obrazki naklejane na koperty czy potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Są to przede wszystkim dzieła sztuki. Potrzeba wielu lat, aby dojść do takiej wprawy, żeby móc projektować znaczki. Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby owoce ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. Konkurs to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież.

Znaczki posiadają jeszcze jedną, niezwykle istotną cechę. Są nośnikami informacji. Niezwykle ważnymi, bo powszechnymi. Dlatego warto, żeby informacje na nich zawarte niosły ważne przesłanie, które dotrze do setek tysięcy osób.

W ramach emisji filatelistycznej „Świat oczami młodych” po raz kolejny podejmiemy ważny temat – tym razem jest to wolontariat. Poprzednie edycje konkursu pokazały jak nieograniczoną wyobraźnię mają młodzi artyści. Liczymy, że w tym roku również otrzymamy piękne, kolorowe i oryginalne projekty znaczków, które wypromują wolontariat, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, lecz także wśród całego społeczeństwa – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

W kolekcji „Świat oczami młodych” odbyły się do tej pory 3 emisje, każda w nakładzie po 100 000 sztuk. W każdej edycji wydane zostały 3 znaczki z najlepszymi pracami. Jesienią br. kolekcja powiększy się o kolejne trzy znaczki.

Do tej pory poruszyliśmy tematy związane ze zdrowym żywieniem i aktywnością fizyczną, sposobami ochrony klimatu oraz ze zwiększaniem różnorodności biologicznej polskiej przyrody z naciskiem na ratowanie starych odmian drzew owocowych.

Jak przygotować pracę konkursową?

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (poniżej 12 lat, 12-15 lat, 16-19 lat). Należy je nadesłać do 5 czerwca br.

Praca konkursowa ma być ilustracją w formacie A4 w orientacji poziomej (29,7 cm szerokości
i 21 cm wysokości) i przedstawiać wolontariat w różnych jego aspektach: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. Praca ma być wykonana ręcznie, dowolną techniką, która nie jest przestrzenna np. farbami, kredkami, flamastrami, ołówkiem itp.

Na stronie konkursu www.oczamimlodych.pl znajdują się szczegółowe informacje, jak należy przygotować pracę, a także porady i wskazówki, które ułatwią jej tworzenie.

Moc nagród

Trzem pracom przyznane zostaną nagrody główne, po jednej w każdej kategorii wiekowej. Jesienią br. zostaną one wydane na znaczkach pocztowych w serii „Świat oczami młodych”
w nakładzie 100 000 sztuk, które będą sprzedawane w placówkach pocztowych oraz w internetowym sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej. Na znaczkach znajdą się nazwiska autorów prac oraz nazwy ich szkół lub ośrodków kultury. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień. Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych.

Zgłoszenia do konkursu

Do konkursu zgłaszają się szkoły i ośrodki kultury reprezentowane przez wyznaczonego koordynatora. Rejestracja odbywa się na stronie konkursu www.oczamimlodych.pl i trwa
do 30 kwietnia 2020 roku.

Do zadań koordynatora należy zorganizowanie konkursu oraz zapoznanie młodzieży z historią i rolą znaczka pocztowego, a także tematyką dotyczącą wolontariatu. W etapie wewnętrznym, spośród prac wykonanych przez dzieci i młodzież, należy wybrać maksymalnie 3 najlepsze, a następnie ich skany przesłać za pośrednictwem strony konkursu najpóźniej do 5 czerwca 2020 roku.

Placówki biorące udział w konkursie mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne oraz etap wewnętrzny za pośrednictwem Internetu. Podpowiedzi jak zorganizować konkurs w takiej formie znajdują się na stronie www.oczamimlodych.pl.

Redakcja poleca