Data:

Udostępnij:

Czynniki wpływające na wybór studiów

Polecane artykuły

Newspoint przeprowadził dokładną analizę wpisów w polskim internecie na portalach i platformach social media, na przestrzeni całego 2018 roku, o tym, czym się kierować przy wyborze studiów. Analiza automatyczna została wzbogacona o pogłębioną analizę manualną. Do badania wykorzystano próbę n=1100 pasujących kryteriami postów. Badano również płeć autora komentarza czy publikacji, jego status, datę wpisu, preferowany rodzaj studiów. Dodatkowo przebadano też zainteresowanie konkretnymi uczelniami.

Wszystkie wyszukane wpisy i komentarze (cechy szczegółowe) dotyczące opinii internautów na temat preferencji, jaki kierunek studiów wybrać udało się pogrupować i przyporządkować do 7 następujących głównych kategorii (cechy ogólne):

  • Wpływ otoczenia
  • Zawody/profesje/praca
  • Predyspozycje
  • Pomoc specjalistów i doradców zawodowych
  • Marketing, PR i opinie o uczelni
  • Oferta programowa uczelni
  • Udogodnienia i koszty

Kategorie główne obejmowały najczęściej takie cechy szczegółowe

WPŁYW OTOCZENIA: tradycje rodzinne, ambicje rodziny, wpływ kolegów, znajomych, opinii internetowych.

ZAWODY: prestiż przyszłego zawodu, zarobki w zawodzie, łatwość znalezienia pracy w zawodzie.

PREDYSPOZYCJE: zainteresowania i pasje, uzdolnienia, osobiste ambicje, charakter, temperament i kompetencje kandydata.

DORADCY ZAWODOWI: pomoc doradców zawodowych, testy predyspozycji zawodowych.

MARKETING i PR: pomoc biura karier, opinia o uczelni, prestiż, decyzje pod wpływem reklamy, marketingu, miejsce w rankingach uczelni.

OFERTA: oferta programowa, wybrany kierunek tylko na niektórych uczelniach, poziom nauczania na uczelni, kontakty zagraniczne uczelni i możliwość zagranicznych staży/praktyk, wyposażenie na uczelni, nowoczesne oprzyrządowanie, laboratoria, komputery…, łatwość dostania się, próg wejścia, liczba kandydatów na 1 miejsce, łatwość ukończenia studiów, wielkość uczelni, możliwość nauki języków obcych, studiowanie w obcym języku, lokalizacja uczelni.

UDOGODNIENIA: wysokość czesnego, akademiki, koszty akademika, potrzeba łączenia pracy ze studiami, elastyczność planu zajęć.

INNE: najczęściej brak czynnika, ale wypowiedź dotyczyła innych wskazówek.

 

Po pogrupowaniu wszystkich wypowiedzi do odpowiednich kategorii wyłonili się zwycięzcy. Zdecydowanym liderem kategorii głównych zostały PREDYSPOZYCJE, jakie posiada kandydat (25,64%). Uzdolnienia, pasje i kompetencje są najważniejszymi czynnikami, które decydują o wyborze studiów. Na drugim miejscu uplasowała się OFERTA uczelni (19,32%), niezwykle ważna cecha, na którą najczęściej kładą nacisk marketerzy w materiałach promocyjnych. Trzecia kategoria – ZAWODY – zebrała ponad 17,26% i w większości poświęcona jest komentarzom dotyczących pracy i zarobkom po danym kierunku studiów. MARKETING I PR uczelni zajmuje czwartą pozycję (13,33%), co pokazuje, że tradycyjne reklamy, PR i wizerunek nie są priorytetowym czynnikiem w wyborze uczelni przez zainteresowanych. Rady rodziców, przyjaciół oraz internautów (wskazówki OTOCZENIA) nie mają tak dużej siły, jak mogłoby się na pozór wydawać – 10,60% internautów opiera na nich swój wybór.

Ciekawe wnioski wysnuto bez grupowania cech szczegółowych w kategorie ogólne. Zdecydowanym numerem jeden okazały się zainteresowania kandydata (prawie 19%). Na drugim miejscu znalazła się łatwość w znalezieniu pracy po studiach (prawie 12%) oraz trzecie to wpływ reklam i działań PR uczelni (niecałe 10%). W oczach kandydata konkretny kierunek studiów wciąż ma bardzo silne korelacje z podjęciem konkretnych profesji i zajął czwarte miejsce. Kolejna w rankingu oferta programowa wciąż pełni ważną funkcję w kreowaniu świadomości o uczelniach i jest ważnym czynnikiem decydującym o wyborze studiów.

Analiza Newspoint obejmowała też kryteria wyboru w podziale na płeć komentujących. Najistotniejsze dla obu płci były predyspozycje i zainteresowania kandydata. W obu przypadkach poza TOP 5 wypadł marketing uczelni, do którego zachęcały głównie wpisy, w których rozróżnienie płci było niemożliwe. U mężczyzn zdecydowanie większy nacisk kładło się na atrakcyjność zawodu i zarobki po ukończeniu studiów, a dużo mniej istotna była oferta programowa. U kobiet natomiast oferta uczelni jest dużo ważniejsza.

Redakcja poleca